Verliesverwerking

Na de uitvaart stopt de zorg niet.
Na een aantal weken wordt de uitvaart nog eens rustig met u doorgenomen en wordt er bekeken of er nog behoefte is om begeleiding te geven bij de rouwverwerking, of dat het contact stopt.