De crematie

Veel mensen hebben moeite met het idee dat men iemand gaat verbranden.

Het is echter een schoon en snel proces. Een proces dat bij begraven tien jaar duurt wordt bij cremeren in ca. 2,5 uur bereikt.

Landelijk gezien wint cremeren steeds meer terrein ten opzichte van begraven.
Dit is mede te danken aan het feit dat cremeren financieel aantrekkelijker is dan begraven.

Ook hier zijn er vele mogelijkheden zoals b.v. de invulling van de dienst, het aanwezig zijn bij de invoer van de overledene in de oven en asbestemming.

Deze vragen zullen zeker behandeld worden bij de vormgeving van de uitvaart.

In het verleden waren met betrekking tot de asbestemming eigenlijk alleen verstrooiing en de urn de geijkte mogelijkheden. Vandaag de dag zijn er legio variaties te bedenken voor de bestemming van de as. Denkend hierbij aan de waterurn, waarbij de as regulier aan de grond  wordt toevertrouwd. Verwerking van  as in sierraden, kleine monumentjes en het opnieuw leven geven van as door  een boom te laten groeien met de as als groeistof.