Prematuur

Als realiteit een droom verdrijft

Overlijden van (te vroeg geboren) baby’s

Gelukkig ligt de tijd van het anoniem begraven van prematuur kindjes ver achter ons. 
Vanaf een zwangerschap van 24 weken is het verplicht een baby aan te geven bij de burgerlijke stand, zij/hij zal worden bij geschreven in het geboorteregister en in het trouwboekje van de ouders. Tevens zal er melding van overlijden gedaan moeten worden. Hierbij is een overlijdensverklaring van een arts nodig. De gemeenteambtenaar zal dan een akte van overlijden opmaken en er zal een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

Bij een zwangerschap korter dan 24 weken kiezen steeds meer ouders om hun onvoldragen kindje aan te geven. Het is een formeel erkennen van het bestaan van hun kindje. Het kindje kan op verzoek worden bij geschreven in het trouwboekje en in het geboorteregister.

Kiezen ouders ervoor om hun kindje te begraven of te cremeren dan zal ook hier toestemming voor gevraag moeten worden bij de gemeente.

Zonder een verlof tot begraven of cremeren is een begrafenis of crematie wettelijk niet toegestaan.

Ten opzichte van vroeger is er veel verbeterd en veranderd  in de omgang met (de ouders van) een overleden baby.

  • Wettelijke erkenning van een baby jonger dan 24 weken, men heeft de mogelijkheid om aangifte te doen.
  • Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vergoeden nu ook de uitvaart. In de meeste gevallen houden ze 16 weken aan.
  • Zowel bij een geboorte in het ziekenhuis als een thuisbevalling krijgen ouders alle ruimte en tijd om hun kindje bij hun te hebben en op een eigen tempo afscheid te nemen.
  • Mogelijkheid om je kindje thuis op te baren.
  • Verder is een ruime keus in speciaal rouwdrukwerk, kistjes, mandjes, prematuur kleertjes, wikkeldoeken.